Pan Rocky z Čekyňského dvora

American Staffordshire Terrier