NOVĚ PRO VÁS OTEVÍRÁME KURZY CANISTERAPIE!!! ZAČÍNÁME 6. 9. 2023

Lektorka: Marika Michajlová

  • v současné době individuální CT, výchovné programy pro MŠ
  • dříve stacionář pro mentálně postižené Veleta, FN Brno Bohunice – psychiatrická klinika + doplňkové akce např. výchovné programy pro MŠ a ZŠ, návštěva v domově pro seniory Šanov, přednášky o CT v rámci speciálních seminářů pořádaných FN Brno, BPD, spolupráce s Klubem APBT
  • v minulosti Nemocnice Milosrdných bratří – LDN, účast na konferenci pro výchovné poradce SŠ, Den proti kouření na ZŠ Elišky Přemyslovny – ukázka výcviku psů (dohledání cigaret, obrany a dogdancing), výchovné programy pro MŠ a ZŠ, Dětstký stacionář Domino, Brněnské psí dny – přednáška o canisterapii, Stacionář neslyšících atd.
  • započatá praxe začátkem r. 2008
  • od r. 2009 rozhodčí canisterapie Cantesz.s.

Složené CT zkoušky s vlastními psy:
CKCHS Bessy: VZ, LDN, ZCP 2
APBT Ája: VZ, ZCP 1, ZCP 2
CKCHS Aimee: ZCP 1, ZCP 2
BRT Zarri: ZMP, ZCP1
CKCHS Tauriel: ZMP, ZCP1

KDY ZAČÍNÁME: 6. 9. 2023 v 19 h

KDE: VÝCVIKOVÁ HALA K9, ELPLOVA 38, LÍŠEŇ

10 lekcí/2 500 Kč

2–4 h teoretické přednášky

  • probereme, co vše obnáší canisterapeuticka zkouška
  • co znamená canisterapie v praxi
  • druhy canisterapie
  • organizace u kterých je možné skládat zkoušky

Část poslušnosti a speciálních cviků

Zkoušky nanečisto + zhodnocení, jestli je pes vhodný či nevhodný k CT