28. 11. 2020 PSÍ WORKSHOP S K9 V PRAZE

• VÝCVIK POSLUŠNOSTI – SOCIALIZACE
• HANDLING – PŘÍRAVA NA VÝSTAVY
• SEMINÁŘ: PSÍ ŘEČ PO LIDSKU
• STREET TRAINING
• DOG FITNESS